ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการรับนักเรียนระหว่างปี สายชั้น ม.2 , ม.3 , ม.5 , ม.6
กำหนดการรับนักเรียนระหว่างปี สายชั้น ม.2 , ม.3 , ม.5 , ม.6
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 9 พฤษภาคม 2566
ซื้อใบสมัครด้วยตนเองที่ห้องธุรการ อาคาร 5 เวลา 08.30 - 15.30 น.

(วันเวลาราชการ หยุดวันที่ 4,5,6,7 พ.ค.)
 
-รับสมัคร 1 - 9 พ.ค. 66
-สอบสัมภาษณ์พร้อมมอบตัว 9 พ.ค. 66 (สอบเวลา 09.00 น.)
 
เอกสารการสมัคร
1.สำเนาทะเบียนบ้านของ นักเรียน / บิดา / มารดา อย่างละ 1 ฉบับ
2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน นักเรียน 1 ฉบับ
3.สำเนาสูติบัตร 1 ฉบับ
4.สำเนาผลการเรียน (ป.พ.1) 1 ฉบับ
5.รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้วจำนวน 2 รูป
6.ค่าสมัครเรียน 100 บาท

***หมายเหตุ ไม่ให้ทำเรื่องย้ายมาก่อน เพราะทางโรงเรียนยังไม่ได้รับสมัคร ยังไม่ได้สอบสัมภาษณ์ ยังไม่ได้รับมอบตัวเข้าเป็นนักเรียน ทางโรงเรียนจะแจ้งวันให้ทำเรื่องย้ายเอง
โพสเมื่อ : 15 เม.ย. 2566,00:00   อ่าน 249 ครั้ง