ภาพกิจกรรม
อบรมการใช้ IPAD จากบริษัทคอมเซเว่น
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
จัดอบรมการใช้งานโปรแกรมบนเครื่อง IPAD
เพื่อใช้ในการเรียนการสอนให้กับคณะครู
โดยวิทยากรจากบริษัทคอมเซเว่น
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566
ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง

 


โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 2566,22:27   อ่าน 109 ครั้ง