รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
เลขที่ 9 ถ.เหล่านาดี   ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เบอร์โทรศัพท์ 043222258
Email : watklangmschool@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :